Renal medicine

Assessment of dialysis initiation by a fuzzy mathematics equation (ADIFE): a study protocol for a randomised controlled trial

Jilin Chen, Ying Liu, Xiangmei Chen, Xuefeng Sun, Wei Li, Wang Yang, Ping Li, Ximing Sun, Degang Wang, Hongli Jiang, Wei Shi, Wenhu Liu, Ping Fu, Xiaoqiang Ding, Ming Chang, Shuxin Liu, Xiao Yang, Ning Cao, Menghua Chen, Zhaohui Ni, Jing Chen, Shiren Sun, Xinling Liang, Huimin Wang, Yani He, Bihu Gao, Jianqin Wang, Lirong Hao, Jian Liu, Suhua Li, Qiang He, Hongmei Liu, Na Yi, Fengmin Shao, Jundong Jiao, Yuhuan Ma, Li Yao, Yi Sun, Detian Li, Lynda Szczech, Ming Fang, Zach Odeh, Hongli Lin

10.1136/bmjopen-2018-023162

September 8, 2019