Validation period: 5/16/2022, 7:55:51 AM - 5/17/2022, 7:55:51 AM
BMJ Journals logo
Home/Browse by collection/Epidemiology
Email alerts

Epidemiology

Showing results 1 - 10 of 100

Sorted by most recent

TitleAuthorDate
Mental and somatic disorders and the subsequent risk of all-cause and cause-specific mortality in refugees, non-refugee migrants and the Swedish-born youth: a population-based cohort study in Sweden

Magnus Helgesson, Emma Björkenstam, Svetlana Filatova, Syed Ghulam Rahman, Alexis Cullen, Thomas Dorner, Katalin Gémes, Ridwanul Amin, Ellenor Mittendorfer-Rutz

11 May 2022

Chinese Neonatal Network: a national protocol for collaborative research and quality improvement in neonatal care

Mingyan Hei, Xiaoying Li, Yuan Shi, Yun Cao, Jianhua Sun, Hui Wu, Siyuan Jiang, Xiaolu Ma, Yanchen Wang, Huiqing Sun, Huayan Zhang, Li-Zhong Du, Wenhao Zhou, Shoo K Lee, Chao Chen, , on behalf of the Chinese Neonatal Network (CHNN)*, Shoo K. Lee, Chao Chen, Lizhong Du, Wenhao Zhou, Yun Cao, Falin Xu, Xiuying Tian, Huayan Zhang, Yong Ji, Zhankui Li, Bin Yi, Xindong Xue, Chuanzhong Yang, Dongmei Chen, Sannan Wang, Ling Liu, Xirong Gao, Hui Wu, Changyi Yang, Shuping Han, Ruobing Shan, Hong Jiang, Gang Qiu, Xinnian Pan, Youyan Zhao, Wenqing Kang, Mingxia Li, Xuqiang Ye, Lili Wang, Jiangqin Liu, Zhenlang Lin, Yuan Shi, Xiuyong Cheng, Jiahua Pan, Qin Zhang, Xing Feng, Qin Zhou, Long Li, Pingyang Chen, Xiaoying Li, Ling Yang, Deyi Zhuang, Yongjun Zhang, Jianhua Sun, Jinxing Feng, Li Li, Xinzhu Lin, Yinping Qiu, Kun Liang, Li Ma, Liping Chen, Liyan Zhang, Hongxia Song, Zhaoqing Yin, Mingyan Hei, Huiwen Huang, Jie Yang, Dong Li, Guofang Ding, Jimei Wang, Qianshen Zhang, Xiaolu Ma, Joseph Ting

2 May 2022

12345678910Next
CONTENT
  • Latest Content
  • Archive
  • Browse by collection
  • Most read articles
  • Top cited articles
  • Responses
rss-icontwitter-iconfacebook-iconsocial-blogs-icon
bmj-footer-logo
Website Terms & ConditionsPrivacy & CookiesContact BMJCookie settingsOnline ISSN: 2044-6055Copyright © 2022 BMJ Publishing Group Ltd. All rights reserved.