Table 3

Relationship of practice size with depersonalisation scores

Doctor's level of depersonalisationMean (SD) depersonalisation score (n=563)
Single-handedTwo or more partnersAll doctors
Low2.3 (1.6)2.8 (1.6)2.8 (1.6)
n=25n=175n=200
Moderate7.5 (1.1)7.4 (1.1)7.4 (1.1)
n=13n=114n=127
High13.5 (3.4)15.5 (4.7)15.4 (4.7)
n=14n=222n=236
All groups6.7 (5.2)9.4 (6.5)9.1 (6.5)
n=52n=511n=563