Table 2

Adverse effects categories mentioned in guidelines

GuidelineAt least one adverse effect in category mentioned in guideline Embedded ImageYes Embedded ImageNo
Suici-
dality
Other psychiatr.Blood, lymphatImmuneEndo-
crine
Metabol, nutritNervous systemEyeEarCar-
diac
Vascu-
lar
Respira- toryGastro-
intestin
Hepato-
biliary
SkinMuskulo-
skeletal
Renal, urinaryReprod, breastsGen
eral
Investi-
gations
Manifestations dépressives à l'adolescence. Haute Authorité Santé, France19
Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Deutsche Gesellschaft Kinder Jugendpsychiatrie20
Pediatric unipolar depression and pharmacotherapy: UpToDate, USA17
Anxiety and Depression in Children and Youth. British Columbia, Canada18
Evidence-based guidelines for treating depressive disorders with antidepressants. British Ass. Psychopharmacol.22
Depression in children. BMJ Best Practice, UK24
Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care: Part II. American Acad Pediatrics30
Depression in children and young people: identification and management (CG28). NICE, UK33
Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Danish Health Authority38
Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af depression hos børn og unge. BUP-DK39
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. National Board of Health and Welfare, Sweden21
Håndbok for barn og unges psykiske helse. Center Child Adolescent Mental Health, Norway36
Treating depression in young people. Orygen, Australia34
Identification of Common Mental Disorders and Management of Depression in Primary Care. New Zealand Ministry of Health35
Pediatriveilederen. Angst og depresjon Norwegian Pediatric Association37
Depression of adolescents. Duodecim, Finland25
Childhood depression. Duodecim, Finland40
Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. CANMAT, Canada32
Depression in children and adolescents. DynaMed Plus, USA31
  • BUP-DK, Børne-og Ungdomspsykiatrisk Selskab; CANMAT, Canadian network for mood and anxiety treatments; NICE,National Institute for Health and Care Excellence.