Table 2

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Assessment

Author(s)YearCASP 1CASP 2CASP 3CASP 4CASP 5CASP 6CASP 7CASP 8CASP 9CASP 10Overall score
Aborigo, Moyer, Rominski et al 2012YYYYYYYYYY10/10
Adejuyigbe, Bee, Amare et al 2015YYYYYYYYYY10/10
Alam, Ali, Sultana et al 2008YYYYYNYYCY8/9
Amare2014YYYYYNYYYY9/10
Amare, Shamba, Manzi, et al 2015YYYYYNYYYY9/10
Atyeo, Frank, Vail et al 2017YYNCNYYYYY7/9
Bazzano, Kirkwood, Tawiah-Agyemang, et al 2008YYYYYNNYYY8/10
Bazzano, Oberhelman, Potts, et al 2015YYYYYCYYYY9/9
Bazzano, Var, Grossman, et al 2017YYYYYCYYYY9/9
Byaruhanga, Nsungwa-Sabiti, Kiguli, et al 2011YYNYYNYYYC7/9
Degefie, Amare and Mulligan2014YYYYCNYCYY7/8
Dhingra, Gittelsohn, Suleiman, et al 2014YYYYYNYYYY9/10
Engmann, Adongo, Akawire, et al 2013YYYYYYYYYY10/10
Gondwe, Munthali, Ashorn, et al 2014YYYYCNYYYY8/9
Herlihy, Shaikh, Mazimba, et al 2013YYYYCNYCYY7/8
Hill, Tawiah-Agyemang, Manu, et al 2010YYYYYNNCYY7/9
Hunter, Callaghan-Koru, Mahmud, et al 2014YYYYYYYYYY10/10
Kesterton and Cleland2009YYYYYYYYYY10/10
Khadduri, Marsh, Rasmussen, et al 2008YYYYCNNCYY7/9
Lee, Durham, Booth, et al 2013YYYYCNYCYY7/8
Lunze, Yeboah-Antwi, Marsh, et al.2014YYYYYNYCYY8/9
Melesse-Salasibew, Filteau and Marchant2014YYYNYNYNYC7/9
Moran, Choudhury, Khan, et al.2009YYYYCNYCYY7/8
Moyer, Aborigo, Logonia, et al.2012YYYYYYYYYY10/10
Mrisho, Schellenberg, Mushi, et al 2008YYYYCNYNYY7/9
Nabiwemba, Atuyambe, Criel, et al 2014YYYYCNYCYY7/8
Nalwadda, Waiswa, Guwatudde, et al 2012YYYYCNYCYY7/8
Newbrander, Natiq, Shahim, et al 2010YYYYCNYNYY7/9
Okyere, Tawaiah-Agyeman, Manu, et al 2006YYYYCNYNYY7/9
Pati, Chauhan, Panda, et al 2014YYYYNNYNNC5/10
Premji, Khowaja, Meherali, et al 2014YYYYYYYYYY10/10
Sacks, Moss, Winch, et al 2015YYYYYNYYYY9/10
Shamba, Schellenberg, Hildon, et al 2014YYYYYCYYYY8/9
Tawiah-Agyemang,
Kirkwood, Edmond, et al
2008YYYYYNNYCY7/9
Thairu and Pelto2008YYYYYNYYYY9/10
Waiswa, Kemigisa, Kiguli, et al 2008YYYNYNYYYY8/10
Walsh, Norr, Sankar, et al 2015YYYYYNYYYY9/10