Article Text

Download PDFPDF

Correction: Low-dose glucocorticoids plus rituximab versus high-dose glucocorticoids plus rituximab for remission induction in ANCA-associated vasculitis (LoVAS): protocol for a multicentre, open-label, randomised controlled trial

Statistics from Altmetric.com

Furuta S, Sugiyama T, Umibe T on behalf of the LoVAS Trial study investigators, et al. Low-dose glucocorticoids plus rituximab versus high-dose glucocorticoids plus rituximab for remission induction in ANCA-associated vasculitis (LoVAS): protocol for a multicentre, open-label, randomised controlled trial. BMJ Open 2017;7:e018748. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018748

The author name ‘Daiki Nakaomi’ should be spelled ‘Daiki Nakagomi’.

Request Permissions

If you wish to reuse any or all of this article please use the link below which will take you to the Copyright Clearance Center’s RightsLink service. You will be able to get a quick price and instant permission to reuse the content in many different ways.

Linked Articles

  • Rheumatology
    Shunsuke Furuta Takao Sugiyama Takeshi Umibe Yuko Kaneko Koichi Amano Kazuhiro Kurasawa Daiki Nakaomi Masaki Hiraguri Hideki Hanaoka Yasunori Sato Kei Ikeda Hiroshi Nakajima on behalf of the LoVAS Trial study investigators Kengo Nagashima Shin-ichiro Kagami Daisuke Kashiwakuma Hiroshi Watanabe Shinji Motojima Tamao Nakashita Yoshihisa Kobayashi Ryutaro Matsumura Yoshihiro Oya Yasuhiko Kita Yoko Wada Ichiei Narita Noriyoshi Ogawa Daisuke Suzuki Hajime Kono Shunya Uchida Yoshihide Fujigaki Keiju Hiromura Toru Sakairi Takayoshi Owada Hirotoshi Kawashima Ayako Matsuki Mieko Yamagata Yuichiro Ohta Ryota Sakai Tomonori Ishii Atsushi Kawakami Takayuki Sumida Norihiko Watanabe Shinsuke Yasuda Atsushi Kumanogoh Hitoshi Kohsaka Yoshiya Tanaka Atsushi Komatsuda Yoshihiro Shimojima Iwao Sekigawa Hironari Hanaoka Yuichi Makino Ryusuke Yoshimi Taichi Hayashi Hiroshi Otani