Article Text

Download PDFPDF

Correction: Factors Associated with the Magnitude Of acUpuncture treatment effectS (FAMOUS): a meta-epidemiological study of acupuncture randomised controlled trials

Statistics from Altmetric.com

Request Permissions

If you wish to reuse any or all of this article please use the link below which will take you to the Copyright Clearance Center’s RightsLink service. You will be able to get a quick price and instant permission to reuse the content in many different ways.

Gang W, Xiu W, Shi L On behalf of FAMOUS Group, et al. Factors Associated with the Magnitude Of acUpuncture treatment effectS (FAMOUS): a meta-epidemiological study of acupuncture randomised controlled trials. BMJ Open 2022;12:e060237. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060237

The authors want to alert the readers that collaborators have been added to the article as authors.

Linked Articles

  • Complementary medicine
    Wei-Juan Gang Wen-Cui Xiu Lan-Jun Shi Qi Zhou Rui-Min Jiao Ji-Wei Yang Xiao-Shuang Shi Xiao-Yue Sun Zhao Zeng Claudia M Witt Lehana Thabane Ping Song Long-Hui Yang Gordon Guyatt Zhi-Yun Zhang Heng-Cong Li Jing-Tao Shi An-Li Chen Zheng-Yang Qu Ling Zou Dong-Xiao Mou Xiao-Yu Wang Qing-Quan Yu Li-Zhen Chen Yu-Ting Huang Tiago V Pereira Jason Chambers Cameron Ho Layla Bakaa Kevin Loniewski Kyle Tong Jaryd Tong Jared E Dookie Jie-wei Zhu Malini Hu Yujin Suk Kay Wu Luciane Cruz Lopes Julia White Tayler A Buchan Lauren Giustti Mazzei Maíra Ramos Alves Mariana Del Grossi Moura Cristiane De Cássia Bergamaschi Jing Meng Cynthia Chan Flávia Blaseck Sorrilha Xiang-Hong Jing Yu-Qing Zhang